Relevante links

Relevante links fra mit nuværende virke:

Teatermuseet i Hofteatret

Teatermuseet i Hofteatrets hjemmeside, med aktiviteter, udstillinger og webpublikationer (København):
http://www.teatermuseet.dk/ 


Relevante links fra mit tidligere virke:

Teaterfagreferent hjemmeside:

Teatervidenskab og anden scenisk kunst på Det Kongelige Bibliotek (København):
http://www.kb.dk/da/nb/samling/dra/Fagreferenten.html 

Den teaterfaglige hjemmeside:

Teatervidenskab og anden scenisk kunst på Det Kongelige Bibliotek (Københavns Universitetsbibliotek):
http://www.kb.dk/da/kub/fag/hum/kk/teater/index.html# 

Andre relevante links:

Forlaget Dance Books Ltd., London: 
www.dancebooks.co.uk
Klik 
her for at bestille mine bøger, klavernoder og Bournonville-video direkte fra det engelske forlag/forhandler

Princeton Book Company, Publishers, New Jersey, USA: 
http://www.dancehorizons.com/
Klik 
her for at bestille mine Bournonville-bøger, -klavernoder og -video fra den amerikanske forhandler

Dramatisk Bibliotek på Det Kongelige Bibliotek (København): 
http://www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dra/index.html

Teatersamlinger på Det Kongelige Bibliotek (København): 
http://www.kb.dk/da/nb/samling/dra/index.html

August Bournonvilles hjemmeside:
(kun præsenteret på engelsk)
http://www.bournonville.com 

Bartholin International Ballet Seminar, idag Royal Danish Ballet - Summerschool:
http://dev.bournonville.dk/