Netpublikationer af Knud Arne Jürgensen

Denne side indeholder (i kronologisk orden) de af mine større artikler, der alene er udkommet som netpublikationer : 


Herman Bangs teaterkritik, -journalistik, -essayistik, -poesier, -aforismer og sceniske arbejder (1878-1912), publiceret 2007.
Klik 
her for at se fortegnelsen.

Frederik Schybergs teaterkritik (1924-1950), publiceret 2009.
Klik 
her for at se fortegnelsen.

About Bournonville, DVD-film (15 min.) på www.bournonville.dk, publiceret 2009.
Klik 
her for at se filmen.

H. C. Lumbyes kompositioner, Værkfortegnelse og kildekatalog. Annoteret net- værkfortegnelse (253 s.) med tilhørende biografi, introduktionsartikler og illustrationer, publiceret 2010 på Det Kongelige Bibliotek´s Fund og Forskning Online hjemmeside.
Klik 
her for at se fortegnelsen.

Web-præsentation af to digitaliserede lydoptagelser fra generalkonsul Gottfried Rubens samling af voksvalser i Statsbiblioteket i Aarhus: 
1. Elna From i monologen "Denne lille Guldmønt" fra tragedien "Svend Dyrings Huus" af Henrik Hertz (indspillet ca. 1893) 
2. Peter Fjelstrup i "Avis-vise" fra "Sommerrevyen 1889" (indspillet ca. 1890), publiceret 2010.
Klik 
her for at læse om og høre indspilningerne.

Herman Bang om scenen, artikel i Teatermuseet i Hofteatrets webtekster, webtekst12, publiceret 2012, 12 s. ill.
Klik 
her eller 
her for at læse indledning om artiklen eller selve artiklen.

Herman Bang som dramatiker, artikel i Teatermuseet i Hofteatrets webtekster, webtekst13, publiceret 2012, 25 s. ill.
Klik 
her 
eller her for at læse indledning om artiklen eller selve artiklen.

Jens Kistrup - `den ypperste apostel for det borgerlige frisind`, artikel i Teatermuseet i Hofteatrets webtekster, webtekst18, publiceret 2013, 42 s. ill.
Klik 
her eller 
her for at læse indledning om artiklen eller selve artiklen.

3 x Jul i Nøddebo, artikel i Teatermuseets i Hofteatrets webtekster, webtekst23, publiceret 2013, 24 s. ill.
Klik her 
eller her for at læse indledning om artiklen eller selve artiklen.

Holbergs criticus dramaticus - Jens Kistrups Holberg-essayistik, artikel i Teatermuseet i Hofteatrets webtekster, webtekst20, publiceret 2014, 20 s. ill.
Klik 
her eller her for at læse indledning om artiklen eller selve artiklen.