Bibliography

Complete bibliography (1980-2021)
(listed alphabetically after titles)

Titles given in bold are monographs

Jürgensen, Knud Arne: (Af)levering af musiktryk i Danmark - i lyst, pligt og nød in: Den trykte kulturarv. Pligtaflevering gennem 300 år (Danish Humanist Texts and Studies, Volume 16). København, 1998, pp. 169-194, ill., ISBN 87-7289-505-5

Jürgensen, Knud Arne: An Avenue Unexplored: The Divertissement and the Opéra-Ballet, in: Verdi in Performance, pp. 89-99, ill., Oxford, Oxford University Press, 2001, ISBN 0-19- 816735-0

Jürgensen, Knud Arne: Are the music and the choreography for "The Flower Festival" Pas de deux by Paulli and Bournonville? in: Dansk Årbog for Musikforskning XXII. København. 1994, pp. 69-90, ill., ISBN 87-88328 12-0

Jürgensen, Knud Arne (ed.): August Bournonville: Études Chorégraphiques (1848-1855- 1861) A cura di/Sous la direction de/Edited by Knud Arne Jürgensen e/et/and Francesca Falcone (Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2005, 356 pp., ill., ISBN 88-7096-401-9
Click 
here to order the book from the Italian publisher
Click 
here to order the book from the English dealer

Jürgensen, Knud Arne: August Bournonville. Études Chorégraphiques (1848, 1855, 1861), in: Dance Chronicle, Studies in Dance and the Related Arts (New York, Routledge), Volume 29, Number 3, 2006, pp. 485-488), ill.

Jürgensen, Knud Arne (udg.): August Bournonville: My dearly beloved Wife! Letters from France and Italy 1841, Introduction and annotations by Knud Arne Jürgensen, Translated from the Danish by Patricia N. McAndrew (Dance Books, Alton, 2005, 192 pp., ill., ISBN 1 85273 106 0)
Click 
here to order the book directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: August Bournonvilles ballet til Meyerbeers opera Robert le Diable, essay in: Magasin, 13. årgang, nummer 1, juni 1998, pp. 15-24, ill., ISSN 0905-5533

Jürgensen, Knud Arne: Balettjubileum Kungliga Operan in: MusikDramatik 4/98, Stockholm, 1998, pp. 58-59, ill., ISSN 0283/5754

Jürgensen, Knud Arne: Balletfotografen John R. Johnsens samling til Det Kongelige Bibliotek, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 16. årgang, nummer 2, juni 2003, pp. 49-52, ill., ISSN 0905-5533

Jürgensen, Knud Arne: Balletmesteren August Bournonvilles papirer, Registratur ved og Indledning af Knud Arne Jürgensen, published as part of the series: Indsigt, Håndskriftafdelingens Arkivregistraturer nr. 9. Det Kongelige Bibliotek, København 1998, 213 s., ill., ISBN 87-7023-649-6
Click 
here in order to read the book online

Jürgensen, Knud Arne: Balletmesterens bibliotek. August Bournonvilles samling af udenlandske balletlibretti og hans bibliotek in: Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. Vol. 33. Det Kongelige Bibliotek, København, 1994, pp. 149-170, ill., ISSN 0060-9896

Jürgensen, Knud Arne: Balletmesterens bonmots samlet og introduceret af Knud Arne Jürgensen in: Den Danske Balletklub 1949-1999 Jubilæumsskrift. København, 1999, pp. 24-33, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Bifald og Bølgebryder. Frederik Schybergs teaterkritik. En antologi. Udgivet og kommenteret af Knud Arne Jürgensen (Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2009, I-XX + 382 pp., ill., ISBN 978-87-7674-421-2)
Click here to order the book directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville – 200 år, essay in: Magasin fra Det Konglige Bibliotek, 18. årgang, nummer 3, september 2005, pp. 46-49, ill., ISSN 0905-5533

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville anno 2000? Kronikken, Berlingske Tidende, København, 11.3.1989, ill.

Jürgensen, Knud Arne and Flindt, Vivi: Bournonville Ballet Technique Fifty Enchaînements, London, Dance Books, 1992. Textbook (xxix + 111 pp., ill.) + Piano score (vi + 37 pp., ill.) + DVD or VHS Video casette (Dance Video 3), ISBN 1 85273 035 8 (Textbook), ISBN 1 85273 036 6 (Piano score) 
Click 
here to order the book + the piano score + the DVD and/or the VHS Video casette directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville Composers in: The International Encyclopedia of Dance, Volume 1. New York - Oxford, 1998, pp. 514-516, ISBN 0-19-512305-0

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville - en hovedkilde til italiensk ballet in: Piranesi. Italienske studier 3. København, 1985, pp. 53-78, ill., ISBN 87-88073-85-8

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville, il cantastorie del balletto, L’eredità del maestro danese, article in: Danza & Danza, Anno XX, n. 184 – Settembre/Ottobre 2005, Milano, pp. 15, ill., ISSN 1128 675X

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville in Italia in: La Danza Italiana, Volume N. 7. Genzano di Roma, 1989, pp. 99-119, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville in Photograhps: Photography as a Source in Ballet History in: RIdIM Newsletter 20/2. New York, 1995, pp. 53-57, ill., ISSN 0360-8727

Jürgensen, Knud Arne: [Bournonville og kilderne til hans værker] in: Musik og Teater 1/4. København, 1980, pp. 7-12, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville og pigen fra Krakow in: Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv 2, København, 1982, pp. 15-46, ill., ISSN 0101-685x

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville - quo vadis? Kronikken, Politiken, København, 15.11.1986, ill.

Jürgensen, Knud Arne: Bournonville the writer in: Dance Now Volume 6, No. 4, Winter 1997/98. London, 1997 pp. 73-79, ISSN 0966-6346

Jürgensen, Knud Arne: Bournonvilles koreografiske og mimiske optegnelser in: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 31/1. København, 1980, pp. 10-11, ill., ISSN 0461-5298

Jürgensen, Knud Arne: Bournonvilles "glemte" balletter in: Carlsbergfondet Årsskrift 1991. København, 1991, pp. 15-21, ill., ISBN 87 7245 439 3

Jürgensen, Knud Arne (general contributions to): The Cambridge Verdi Encyclopedia, Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-0521-51962-5, also available from Cambridge eBooks, 2013, Adope Reader ebooks available from eBooks.com, ISBN 978-1107-77665-4

Jürgensen, Knud Arne: Come affrontare i balletti verdiani nella mise en scène di oggi? in: La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano. Atti del Congresso internazionale di studi verdiani (Parma, Teatro Regio-Conservatorio di musica "A. Boito", 28-30 settembre 1994. Parma, 1996, pp. 367-371, ISBN 88-85065-14-7

Jürgensen, Knud Arne: ’Con placido sembiante…’. L’opera Il Valdemaro di Domenico Sarro (Roma, 1726) in: Analecta Romana Istituti Danici XXXVII 2012, pp.79-150, ill., ISSN 2035- 2506) 
Click 
here to read the article

Jürgensen, Knud Arne (ed. and comments): Danish Dance Correspondance: The letters between two masters, [H. C.] Andersen and [August] Bournonville, published with preface and comments by Knud Arne Jürgensen (Denmark), editors: Zhirui Zou (China) and Frank Andersen (Denmark), tranlated into Chinese by Xi Ai (Qsinghua (Tsinghua) University Press Publish Company, WQBook, Beijing, 2017, 88 pp., ill., ISBN 978-7-302-47042-7)

Jürgensen, Knud Arne: Darling Helene: August Bournonville’s letters from France and Italy, 1841, Part One, Translated by Patricia McAndrew, with an Introduction and Notes by Knud Arne Jürgensen, in: Dance Chronicle, Volume 25, Number 1, 2002, pp. 1-50, ill., New York, Marcel Dekker, Print: ISSN 0147-2526 Electronic: ISSN 1532-4257

Jürgensen, Knud Arne: Darling Helene: August Bournonville’s letters from France and Italy, 1841, Part Two, Translated by Patricia McAndrew, with an Introduction and Notes by Knud Arne Jürgensen, in: Dance Chronicle, Volume 25, Number 2, 2002, pp. 209-263, ill., New York, Marcel Dekker, Print: ISSN 0147-2526 Electronic: ISSN 1532-4257

Jürgensen, Knud Arne: Darling Helene: August Bournonville’s letters from France and Italy, 1841, Part Three, Translated by Patricia McAndrew, with an Introduction and Notes by Knud Arne Jürgensen, in: Dance Chronicle, Volume 25, Number 3, 2002, pp. 343-445, ill., New York, Marcel Dekker, Print: ISSN 0147-2526 Electronic: ISSN 1532-4257

Jürgensen, Knud Arne: Da Verdi indtog Det Kongelige Teater in: Det Kongelige Teaters program for Giuseppe Verdi Trubaduren, Det Kongelige Teater, København, 3.11.2003, pp. 14- 17, ill. Uden ISSN nummer

Jürgensen, Knud Arne (with Steffen Gliese): Den anden Weill. Kurt Weills amerikanske musicals på danske teatre, in: Musikvidenskabelige kompositioner, Festskrift til Niels Krabbe (Det Kongelige Bibliotek), Danish Humanist Texts and Studies, Volume 34, 2006, pp. 647-663, ill.

Jürgensen, Knud Arne: Den norske Springdans i Danmark in: Nordisk Forening for Folkedansforskning Brev 21. Trondheim, 1998, pp. 11-20, ill., ISSN 0802-1945

Jürgensen, Knud Arne: Den store kunstnergeneration 1805, Teatersamarbejdet mellem Andersen, Bournonville og Hartmann/The great artist generation 1805. Theatre co-operation between Andersen, Bournonville and Hartmann), article in: Fund og Forskning, Vol. 44, Det Kongelige Bibliotek, 2005, pp. 475-500, ill., with english summary, ISNN 0060-9896, ISBN 87-7023-371-7

Jürgensen, Knud Arne: Digteren og Balletmesteren i Italien, H. C. Andersens og August Bournonvilles første møde med Italien belyst gennem hidtil ukendte kilder, in: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, Vol. 39, pp. 86-100, Det Kongelige Bibliotek, 2000, ill., ISSN 0060-9896

Jürgensen, Knud Arne (ed.): Digterens & Balletmesterens luner, H.C. Andersens og August Bournonvilles brevveksling Udgivet med indledning og kommentar af Knud Arne Jürgensen (Gyldendal, København, 2005, 268 pp., ill., ISBN 87-02-03751-3).

Jürgensen, Knud Arne: Domenico Sarros "skandinaviske" opera Il Valdemaro (1726) genopdaget og udgivet, article in: CUSTOS Tidsskrift for tidlig musik, 11. årgang, nr. 3, September 2013, pp. 5-10, ill., ISSN 1603-8266

Jürgensen, Knud Arne: Dramaturgiske Pennetegninger. Herman Bang som teateressayist. En antologi (Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2007, I-XXIV + 452 s., ill., ISBN 978-87- 7674-190-7)
Click 
here to order the book directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: En Meyerbeer-renaissance? in: Operabladet Ascolta 17/3, November 1998. København, 1998, pp. 16-19, ill., ISSN 0900-6354

Jürgensen, Knud Arne: Digterens Teaterdrømme – H.C. Andersen og Teatret. Tale ved åbningen af udstillingen 15. marts 2005, essay in: Magasin fra Det Konglige Bibliotek, 18. årgang, nummer 2, June 2005, pp. 44-47, ill., ISSN 0905-5533)

Jürgensen, Knud Arne: Digterens Teaterdrømme – H.C. Andersen og Teatret/The Poet’s theatre dreams. Danish-English exhibition pamphlet, Det Kongelige Bibliotek, 2005, 6 pp., ill., without ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Et Folkesagn, 1.-3. akt, Udgivet af Anne Ørbæk Jensen, Knud Arne Jürgensen og Niels Krabbe. Orchestral score, 3 vols. (København, Det Kongelige Bibliotek, 2000, I-XXXIX & 155 pp. + 151 pp. + 369 pp., folio, ill., ISBN 87-7023-006-8. ISMN M- 706763-01-9).

Jürgensen, Knud Arne: Et Folkesagn, 1.-3. akt, Udgivet af Anne Ørbæk Jensen, Knud Arne Jürgensen og Niels Krabbe. Orchestral score, 2 vols. (København/Copenhagen, Niels W. Gade Works/Werke VI:2a + 2b/J. P. E. Hartmann Udvalgte Værker/Selected Works/Ausgevählte Werke IV:2, 2009, I-XLVI + 165 pp. + 163 pp. & 363 pp., folio, ill., ISBN 87-90230-18-3 (vol. 1), ISBN 87-90230-19-1 (vol. 2), ISMN 979-0-706763-11-8 (vols. 1-2)).

Jürgensen, Knud Arne: Europæeren Bournonville. En udstilling om balletmesteren, kunstneren og åndsmennesket. Katalog redigeret af Knud Arne Jürgensen. Det Kongelige Bibliotek, København, 2000, 100 pp., ill. ISBN 87-7023-397-7

Jürgensen, Knud Arne: Europæeren Bournonville, En udstilling om balletmesteren, kunstneren og åndsmennesket /Bournonville – the European, August Bournonville – ballet- master, choreographer and theorist. Danish English exhibition cataloque for a panel exhibition at The Royal Danish Theatre, New Stage, on the occasion of The 3rd Bournonville Festival, June 3-11, 2005, Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater, 2005, 48 pp., ill., without ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Europæeren Bournonville, article in: Bogens Verden Tidsskrift for litteratur og kultur, Årgang 82, Nr. 2, April 2000, pp. 32-36, ill. ISSN 0006-5692

Jürgensen, Knud Arne: Fatal Attration. The premiere of Anna Karenina in Copenhagen, review in: Dance Now, London, Vol. 13, No. 2, Summer 2004, pp. 54-55, ill., ISSN 0966-6346

Jürgensen, Knud Arne: Filippo Taglioni: La Sylphide in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters Vol. 6. München - Zürich, 1997, pp. 224-229, ill., ISBN 3-492-02421-1

Jürgensen, Knud Arne: Frankerings- og mærkevaløren "2", articles in: NFT Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 4/november 2020, 127. årgang, pp. 170-173, nr. 1/march 2021, 128. årgang, pp. 26-34, and nr. 2/june 2021, 128. årgang, pp. 74-83, Kjøbenhavns Philatelist Klub, Danmarks Frimærkersamler forening, AKA-print A/S, ill., ISSN 0903-3440

Jürgensen, Knud Arne:  Fredensborgdage. H. C. Lumbye. Kongefamilien & Livgardens Musikkorps. Booklet for CD by Knud
Arne Jürgensen. Rosenborg Recordings/EXLIBRIS, 2015, 20 pp.  ill., EXLCD30171
Click here to order the CD directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: Frederik Schybergs teaterkritik, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 22. årgang, numner 2, juni 2009, pp. 26-39, ill., ISSN 0905-5533

Jürgensen, Knud Arne: Giuseppe Verdi. 1813-1901 Eine Chronologie in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 90-98, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Hans Beck, i: Dance Chronicle, Studies in Dance and the Related Arts (New York, Routledge), Volume 29, Number 3, 2006, s. 397-403)

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works Volume 1, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 1998, 12 pp. ill., 8.223743

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works Volume 2, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 1999, 8 pp. ill., 8.223744

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works Volume 3, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 1999, 8 pp. ill., 8.225122

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works Volume 4, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2000, 8 pp. ill., 8.225170

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works Volume 5, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2001, 8 pp. ill., 8.225171

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works Volume 6, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2003, 8 pp. ill., 8.225223

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works,Volume 7, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2004, 8 pp. ill. 8.225255

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works,Volume 8, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2004, 8 pp. ill. 8.225263

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works,Volume 9, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2004, 8 pp. ill. 8.225264

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works,Volume 10, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2004, 8 pp. ill. 8.225265

Jürgensen, Knud Arne: Hans Christian Lumbye Complete Orchestral Works,Volume 11, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, MARCO POLO, 2005, 8 pp. ill. 8.225266

Jürgensen, Knud Arne: H.C. Lumbye Queen Louise Waltz (1868). Score and orchestral parts edited by Axel Teich Geertinger. With an introduction by Knud Arne Jürgensen. Published by DCM 2010, Publ. no. DCM 004 (The score was also published in a special edition dedicated to Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark on the occasion of her 70th birthday on April 16, 2010 and was presented to Her Majesty on June 16, 2010)
Click 
here in order to see the edition

Jürgensen, Knud Arne: H.C. Lumbye Maritana, Divertissement in the Form of a Carnival Scene (1847). Score and orchestral parts edited by Niels Bo Foltmann and Axel Teich Geertinger. With an introduction by Knud Arne Jürgensen. Published by DCM 2010, Publ. no. DCM 005 (The score was also published in a special edition dedicated to Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark on the occasion of her 70th birthday on April 16, 2010 and was presented to Her Majesty on June 16, 2010)
Click 
here in order to see the edition

Jürgensen, Knud Arne: H.C. Lumbye Telegraph Gallop (1844). Score and orchestral parts edited by Niels Bo Foltmann. With an introduction by Knud Arne Jürgensen. Published by DCM 2010, Publ. no. DCM 003 (The score was also published in a special edition dedicated to Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark on the occasion of her 70th birthday on April 16, 2010 and was presented to Her Majesty on June 16, 2010)
Click 
here in order to see the edition

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye komplet in: Orkesternyt Sjællands og Tivolis Symfoniorkester 6/35, September 1997. København, Medlemsblad for Sjællands og Tivolis Symfoniorkesters Venner, 1997, pp. 13-15 + 23, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbyes kompositioner, Værkfortegnelse og kildekatalog. Annotated web-based workcatalogue of Hans Chrstian Lumbye´s complete works (253 pp.) with biography, introductory essays and illustrations published on The Royal Library´s Fund & Forskning Online homepage.
Click 
here in order to see the webcatalogue (only in Danish) 

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 1, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 1998, 12 pp. ill., 8.554851

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 2, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 1998, 8 pp. ill., 8.554852

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 3, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 1999, 8 pp. ill., 8.554853

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 4, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2000, 8 pp. ill., 8.554854

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 5, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2000, 8 pp. ill., 8.554855

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 6, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2001, 8 pp. ill., 8.554856

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 7, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2001, 8 pp. ill., 8.554857

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 8, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2002, 8 pp. ill., 8.554858

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 9, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2002, 8 pp. ill., 8.554859

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 10, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2003, 8 pp. ill., 8.554860

Jürgensen, Knud Arne: H. C. Lumbye Samlede Orkesterværker Vol. 11, Booklet for CD by Knud Arne Jürgensen, NAXOS/dacapo, 2005, 8 pp. ill., 8.554861

Jürgensen, Knud Arne (ed.): Herman Bang Dramatik, Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen. Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2016, 704 pp., ill. ISBN 978-87-7674-951-4
Click here to order the book directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: Herman Bang & Sven Lange: Mikaël Skuespil i 5 akter (efter romanen ”Mikaël”), udgivet og kommenteret af Knud Arne Jürgensen (København, C.A. Reitzel, 2008, 144 s., ill. ISBN 978-87-7876-512-3)

Jürgensen, Knud Arne: Herman Bang – 150 år, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 20. årgang, nummer 2, juni 2007, pp. 3-14, ill., ISSN: 0909-5533

Jürgensen, Knud Arne: Herman Bangs sans for scenen, essay in: Bogens Verden, Tidsskrift for Kultur og Litteratur, Årgang 89, 3/2007, pp. 13-17, ill., ISSN 0006-5692

Jürgensen, Knud Arne: Herman Bangs sidste skuespil, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek (20. årgang, nummer 4, december 2007, pp. 39-51, ill., ISSN: 0909-5533)

Jürgensen, Knud Arne: Herman Bang som teaterjournalist og -essayist, essay in: Musikteater: Opførelse, praksis, publikum, Papers fra kollokvium, december 2003, Netværk for Musikteater, Teatervidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 2004, pp. 55-60, ill., ISBN 87-90886-04-6

Jürgensen, Knud Arne: Herman Bang som teaterjournalist og –essayist. En præsentation af forskningsprojektet Herman Bangs teaterjournalistik og -essayistik - en antologi, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 17. årgang, nummer 3, september 2004, pp. 35-40, ill., ISSN 0905-5533

Jürgensen, Knud Arne: Herman Severin von Løvenskjold e La Sylphide: Partiture francese e partitura danese a confronto in: La Sylphide. Roma, Teatro dell´Opera, 1991, pp. 34-37, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Hvorfor rekonstruere dem? De ´glemte´ Bournonville-balletter og deres notation in: Bournonvilleana. København, 1992, pp. 237-241, ill., ISBN 87 7245 455 5 (Paperback), ISBN 87 7245 456 3 (Hardback)

Jürgensen, Knud Arne: I balletti verdiani... un ballo smascherato in: Chorégraphie Studi e ricerche sulla danza. Anno 1. Numero 1. Primavera 1993. Roma, Di Giacomo Editore, 1993, pp. 56-67, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: I balli nei melodrammi dell´Ottocento in: Creature di Prometeo. Il Ballo Teatrale. Dal Divertimento al Dramma (Studi di Musica Veneta 23). Firenze, 1996, pp. 315-322, ISBN 88 222 4415 X

Jürgensen, Knud Arne: Il balletto italiano nella Copenhagen del secolo XVIII in: Prima la danza! Festschrift für Sibylle Dahms, Publikationen des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Salzburg, Tanzforschungen VI, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2004, pp. 163-188, ill., ISBN 3-8260-2771-X

Jürgensen, Knud Arne: Il balletto italiano nella Copenhagen del secolo XVIII in: La danza italiana in Europa nel settecento (La Danza Italiana quaderno n. 3 - 2011, Bulzoni Editore, Roma, 2011, pp. 11-44, ill., ISBN 978-88-7870-586-9

Jürgensen, Knud Arne: Il Balletto Reale Danese in visita a Torino in: Torino Danza XI Festival Internationale di Balletto. Torino, Teatro Regio, 1998, pp. 47-58, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Il Corsaro di Byron nel balletto di Giovanni Galzerani (1826) e nell’opera di Giuseppe Verdi (1848). Lecture-presentation (in italian) given at the Verdi symposium in Casa della musica as part of the Festival Verdi, Teatro Regio, Parma, 2004. 
Click here in order to read the lecture

Jürgensen, Knud Arne (ed.) : Il Valdemaro, Dramma per musica di Domenico Sarro (1726)Edizione critica a cura di Knud Arne JürgensenRome, Analecta Romana Instituti Danici Supplementum XLIII. Edizione Quasar di Severino Tognon srl., July 2013, Orchestral score, introduction, critical commentary, ill., LXXX + 605 pp., ISBN 978-88-7140-517-9
Click here to order the book from the italian publisher
Click here to order the book from the american dealer

Jürgensen, Knud Arne: Is the Flower Festival Pas de deux by Bournonville and Paulli? in: Dance Research The Journal of The Society for Dance Research Vol. XII. Nr. 2. Oxford, 1994, pp. 66-113, ill., ISSN 0264 2875

Jürgensen, Knud Arne: Is Verdi´s Ballet for Macbeth a "Replay" of that in Meyerbeer´s Robert le Diable? in: Meyerbeer-Studien 2. Ricordi, University Press, Paderborn, 1998, pp. 295-303, ill., ISBN 3-931788-11-3

Jürgensen, Knud Arne: Italiensk ballet og balletmestre i 1700-tallets København, in: Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv, vol. 20, 2001, pp. 7-26, ill.. København, Dansk Dansehistorisk Arkiv, Musikvidenskabeligt Institut, ISSN 0107-685X

Jürgensen, Knud Arne: Italienske primadonnaer på fransk visit. Fremmed teaterkunst på danske scener oplevet af Herman Bang, essay in: a 2 [A due] Festschrift John D. Bergsagel Heinrich V. Schwab, Musical Essays in Honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab (Royal Library & Section of Musicology, University of Copenhagen, Danish Humanist Texts and Studies, Volume 37, 2006, pp. 288-304, ill., ISBN 978 87 635 0925 1)

Jürgensen, Knud Arne: La Peregrina: gemma dei balletti Vediani in: La Rivista del Museo Teatrale alla Scala. Nr. 17. Milano, 1992, pp. 92-99, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: "La sonnambula" and "Raffaello" in: Perle e Filigrane. Firenze, Teatro Comunale di Firenze, Stagione autunnale 1991, pp. 25-27, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Le Coreografie originali di "Aida" in: Studi Verdiani 6. Parma, 1990, pp. 146-158, ill., ISSN 0393-2532

Jürgensen, Knud Arne: Le danze del "Trovatore" del Verdi parigino in: La Rivista del Museo Teatrale alla Scala Nr. 9. Milano, Museo Teatrale alla Scala, 1990, pp. 36-45, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Letters on Dance and Choreography by August Bournonville. Translated and annotated by Knud Arne Jürgensen. London, Dance Books, 1999 x + 77 pp., ill., ISBN number 1 85273 073 0 
Click 
here to order the book directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: Lettres sur la Danse et la Chorégraphie par August Bournonville, Introduction par Knud Arne Jürgensen. Paris, BiblioDanse, Editions Mc Dolin, 1998, 92 pp., ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Livsbilleder - Fotografiske portrætter af Herman Bang. Udgivet af Dag Heede, Knud Arne Jürgensen, Torben Lund, Gert Posselt, Sten Rasmussen under medvirken af Tove Thage. Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2014, 330 pp., ill., ISBN 978 87 7674 743 5 
Click 
here to order the book directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: L´Opéra et le Ballet Royal du Danemark in: Ars Lyrica la revue de l ´opéra, du ballet, de l´art No. 2, bimestriel septembre-octobre 1995. Paris-Milano, 1995, pp. 88-92, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: L’orientalismo nel balletto romantico: La Bayadère, i: L’oriente, Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), Vol. I, Dal Settecento al Novecento, Studi inter artes, I libri dell’Associazione Sigismondo Malatesta, (Roma, Bulzoni Editori, 2007, s. 421-426, ill., ISBN 978-88-7870-212-7)

Jürgensen, Knud Arne: Lumbye, Hans Christian in: Den Store Danske Encyklopædi Vol. 12. København, 1998, pp. 326-327, ill., ISBN 87-7789-025-6 (Hardback), ISBN 87-7789-026-4 (Special hardback edition)

Jürgensen, Knud Arne : Mandarinen Flemming Flindt - et teaterliv. Under medvirken af Vivi Flindt. (Copenhagen, Gyldendal, 2019, 468 pp., ill., ISBN 978-87-02-27737-1
Click here to order the book directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: Meyerbeer e il balletto romantico in: La Rivista del Museo Teatrale alla Scala, Nr. 17, Milano, Museo Teatrale alla Scala, 1992, pp. 119-122, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Monologen der blev væk. Herman Bangs "Efter Ballet" genfundet, article in: Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger, Vol. 46. Det Kongelige Bibliotek, København, 2007, pp. 167-198, ill., ISSN 0060-9896, ISBN 978-87-7023-011-7
Click here to read the article online

Jürgensen, Knud Arne (ed.): August Bournonville: My dearly beloved Wife! Letters from France and Italy 1841, Introduction and annotations by Knud Arne Jürgensen, Translated from the Danish by Patricia N. McAndrew, Dance Books, Alton, 2005, 192 pp., ill., ISBN 1 85273 106 0
Click here to order the book directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: New dances in Copenhagen in: Dance Now Volume 6, No. 1, Spring 1997. London, 1997, pp. 84-85, ISSN 0966-6346

Jürgensen, Knud Arne: New Light on Bournonville in: Dance Chronicle, Studies in Dance and Related Arts, Volume 4, Number 3. New York, 1981, pp. 264-278, ill., ISSN 0147-2526

Jürgensen, Knud Arne: Oprørets dans, article in: Diamanten 01, Kulturmagasin fra Det kongelige Bibliotek, januar-marts 2015, pp. 26-27, ill.
Click here 
to read the article online (only in Danish)

Jürgensen, Knud Arne: Peter Martins´ Swan Lake in: Dance Now Volume 5, No. 4, Winter 1996/97. London, 1996 pp. 76-79, ill., ISSN 0966-6346

Jürgensen, Knud Arne: Profeten i Wien - upptakt till en Meyerbeer-renässans in: MusikDramatik 4/98. Stockholm, 1998, pp. 26-28, ill., ISSN 0283/5754

Jürgensen, Knud Arne: Raad og Leveregler fra En ældre til en ÿngre Ven - En Mester og hans Elev - af August Bournonville, Udgivet af Knud Arne Jürgensen. København, 1989, 108 pp., ill., ISBN 87-00-45542-3

Jürgensen, Knud Arne: Reconstructing La Cracovienne in: Dance Chronicle, Studies in Dance and Related Arts, Volume 6, Number 3. New York, 1983, pp. 228-266, ill., ISSN 0147-2526

Jürgensen, Knud Arne: Riscoperte le dance dell´ "Aida" di Parigi in: La Rivista del Museo Teatrale alla Scala Nr. 12. Milano, Museo Teatrale alla Scala, 1991, pp. 74-83, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne and Guest, Ann Hutchinson: Robert le Diable, The Ballet of the Nuns, Language of Dance Series, No. 7. London, 1997, 218 pp. ill., ISBN 90-5700-001-6 (Hardback), ISBN 90-5700-002-4 (Paperback 
Click 
here to order the book directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: Salvatore Taglioni: Faust in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters 6. München - Zürich, 1997, pp. 244-246, ISBN 3-492-02421-1

Jürgensen, Knud Arne, Niels Krabbe, Anne Ørbæk Jensen: Se det var et rigtigt Folkesagn !, Kronikken, Jyllandsposten, 19.4.2000, ill.

Jürgensen, Knud Arne: Staging Meyerbeer´s opera-ballets today in: Meyerbeer-Studien 4. Ricordi, University Press Paderborn, 2002, pp. 317-328, ill., ISBN 3-931788-13-X

Jürgensen, Knud Arne (co-editor): Stoppet i farten. Herman Bang i karikaturens troldspejl (København, Gyldendal, 2007, 208 s., ill., ISBN 978-87-02-05539-9))
Click 
here to order the book directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: Sulle tracce della silfide italiana in: La Revista del Museo Teatrale alle Scala Nr. 4. Milano, Museo Teatrale alla Scala, 1989, pp. 18-47, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Teatertekster til tiden Dramatisk Bibliotek gennem 60 år (1939- 1999), Redigeret af Knud Arne Jürgensen. Det Kongelige Bibliotek, København, 1999, 40 pp., ill., ISBN 87-7023-537-6
Click 
here in order to view the entire publication from the Drama Collection homepage (requires the installation of Acrobate Reader)

Jürgensen, Knud Arne: Teatrets fortællinger. Jens Kistrups teaterkritik. En Antologi (Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2013, I-XL + 484 pp., ill., ISBN 978-87-7674-642-1) 
Click 
here to order the book directly from the publisher

Jürgensen, Knud Arne: The artists of 1805. The Theatrical Collaboration of Andersen, Bournonville and Hartmann, in: Dance Chronicle, Studies in Dance and the Related Arts (New York, Routledge), Volume 29, Number 3, 2006, pp. 353-369), ill.

Jürgensen, Knud Arne: The "Ballet of the Nuns" from Robert le Diable and its Revival in: Meyerbeer und das europäische Musiktheater, Hg. Sieghart Döhring/Arnold Jacobshagen (Thurnauer Schriften zum Musiktheater, Band 16). Laaber, 1998, pp. 73-86, ill., ISBN 3- 89007-410-3

Jürgensen, Knud Arne: The Bournonville Ballets A Photographic Record 1844-1933. London, Dance Books, 1987, xvi + 179 pp., ill., ISBN 0-903102-98-6
Click 
here to order the book directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: The Bournonville Ballets A Unique Heritage in: Business Denmark 1992 The Yearbook of Danish Business. København, 1992, pp. 122-125, ill., ISSN 0909-877X, ISBN 87-89436-00-8

Jürgensen, Knud Arne: The Bournonville Heritage A Choreographic Record 1829-1875. London, Dance Books, 1990, Textbook (xx + 186 pp.), Piano score (x + 62 pp.), ISBN 1 85273 025 0 (Textbook), ISBN 1 85273 030 7 (Piano score)
Click 
here to order the book and piano score directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: The Bournonville Tradition. The First Fifty Years 1829-1879. I: A Documentary Study. II: An annotated bibliography of the choreography and the music, the chronology, the performing history, and the sources. London, Dance Books, 1997, 2 vols., 201 + 468 pp., ill., ISBN 1 85273 055 2 (Volume I), ISBN 1 85273 056 0 (Volume II), ISBN 1 85273 075 7 (Volumes I & II) 
Click 
here to order the books (Vol. I + II) directly from the publisher/dealer

Jürgensen, Knud Arne: The Making of The Bournonville School in: Bournonville Tradition Rekonstruktion. København, 1989, pp. 202-284, ill., ISBN 87-7421-630-9

Jürgensen, Knud Arne: The Nordic Strauss in: Dance Now, Volume 7, No. 3, Autumn 1998. London, 1998 pp. 88-91, ill., ISSN 0966-6346

Jürgensen, Knud Arne: The Reconstruction of the Original Choreography of the "Ballet des nonnes" from "Robert le diable" in: Meyerbeer und der Tanz, Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth, Schloß Thurnau. Thurnau, 1995, pp. 69-74, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: The Verdi Ballets ... An Unmasked Ball I-II in: The Dancing Times. London, December 1992, pp. 250-251, January 1993, pp. 346-347, ill., no ISSN numbers

Jürgensen, Knud Arne: The Verdi Ballets. Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 1995. 398 pp. ill., ISBN 88-85065-12-0 
Click 
here to order the book directly from the italian publisher/dealer
Click 
here to order the book directly from the british dealer

Jürgensen, Knud Arne: Tivoli-melodierne, der alligevel ikke blev væk, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, årgang 12, nummer 1, juni 1997, pp. 5-15, ill., ISSN 0905- 5533

Jürgensen, Knud Arne: Verdiana Ballett in zwei Akten von Patrice Bart und Knud Arne Jürgensen in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 17-23, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdi-Ballett: Ein Maskenball, Ein Königsmord als Ballettdrama in: Wiener Staatsoper Programmbuch Verdi-Ballett: Ein Maskenball, pp. 1-8, ill., Wien, Staatsoper, 2001, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdi et La Danse in: Verdi et La Grande Boutique. Paris, 1995, pp. 61-73, ISSN 2-7177-1968-7, ISSN 1267-348 x

Jürgensen, Knud Arne: Verdi og Balletten, Kronikken, Berlingske Tidende, København, 11.6.1997, ill.

Jürgensen, Knud Arne: Verdi og dansen in: Sfinx, 16/3. Århus, 1993, pp. 122-126, ill., ISSN 0105-761818

Jürgensen, Knud Arne: Verdi i Danmark, in: Bogens Verden Tidsskrift for litteratur og kultur, Årgang 83, Nr. 4, August 2001, pp. 32-43, ill., ISSN 0006-5692 
Click here to read the article

Jürgensen, Knud Arne: Verdi i Danmark - de første danske Verdi-opsætninger in: Viva Verdi! Copenhagen Opera Festival 2001, pp. 62-83, ill., København, Det Kongelige Teater og Det Kongelige Bibliotek, 2001, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdi meets Scandinavia, the early Danish Verdi-performances in: Studi Verdiani 15, Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Parma, 2000-2001, pp. 80- 109, ill., ISSN 0393-2532 [udkom i 2003]

Jürgensen, Knud Arne: Verdi, seine Choreographen und seine Tänzer in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 47-54, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdi und das Ballett: Neue Maßstäbe für die französische Opernbühne, in: Wiener Staatsoper Programmbuch Verdi-Ballett: Ein Maskenball, pp. 39-51, ill., Wien, Staatsoper, 2001, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdi und das Ballett seiner Zeit in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 24-29, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdi und seine Ballettmusik in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 30-46, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdis balletter, essay in: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 12. årgang, nummer 3, december 1997, pp. 22-31, ill., ISSN 0905-5533

Jürgensen, Knud Arne: Verdis Ballerinen in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 79-89, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Verdis Choreographen in: Verdiana Giuseppe Verdi, 44. Berlin, Staatsoper Unter den Linden/Insel Verlag, 1999, pp. 69-78, ill., no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne og Engelbrecht, Henrik (ed.): Viva Verdi! Copenhagen Opera Festival 2001, 106 pp., ill., København, Det Kongelige Teater and Det Kongelige Bibliotek, 2001, no ISBN number

Jürgensen, Knud Arne: Viva Verdi Zur Uraufführung des Handlungsballetts Verdiana in: Vivace Journal der Staatsoper Unter den Linden 98/99, 6, Mai Juni Juli. Berlin, Staatsoper Unter den Linden, 1999, pp. 10-11, ill., no ISSN number

Jürgensen, Knud Arne: Why reconstruct? Bournonville´s "forgotten" ballets and their notation in: Bournonvilleana. København 1992, pp. 237-241, ill., ISBN 87 7245 460 1 (Paperback), ISBN 87 7245 479 2 (Hardback)

Jürgensen, Knud Arne: Zu den Balletten in Verdis Opern in: Giuseppe Verdi und seine Zeit, pp. 203-224, Laaber, Laaber-Verlag, 2001, ISBN 3-89007-182-1